Bu hafta yeni yürürlüğe giren bir kanunla,hükümet finansal danışmanların ertelenmiş vergili emeklilik hesapları için vekalet sorumluluğu almaları gerektiğini bildirdi. Wall Street bunun müdahaleci hükümetin yeni bir atağı olarak gördü. Bana kalırsa bu geç kalmış bir düzenleme.

 

Investment Advisors Need to Be Held to a Better Standard.

Investment Advisors Need to Be Held to a Better Standard.

Eğer sitemizi incelediyseniz benim her zaman kuralları harfiyen yerine getirmeyi amaçladığımı farketmişsinizdir. Mali açıdan tutucu, sosyal açıdan ılımlıbir yorumcu olarak, müşterileri “adamdan sayma“ dönemine geçmeyi tercih ediyorum. Ama finansal danışmanlık doğal olarak karmaşık ve bu durum hatalı danışmanlık hizmetlerini norm haline gelmesine sebep oldu.

Durumun her danışman için aynı olduğunu söyleyemem. Eğer 1 Milyon dolar ve üzerinde yatırımınız varsa, çalıştığınız danışman zaten vekalet sorumluluğunu almıştır. Eğer birikiminiz daha düşükse, muhtemelen size önceden açıklanandan daha yüksek ücretler ödemektesiniz.Sayfamızda da yer alan bir araştırmaya göre, danışmanlar 100 bin dolardan az miktardaki birikimler için %5’in üzerinde yıllık ücretlendirme uygulamaktalar. Bu para cezasından fazlasını gerektiren bir suç sayılmalı.

Çalıştığım her yatırım firmasında her hafta başka bir fondan gelen temsilci bize neden onların fonlarını kullanmamız gerektiğini söylerdi. Bunlar çoğunlukla, çok pahalı ve bilfiil yönetilen fonlar olurlardı. Her ne kadar hangi sorunlarımızı çözebileceklerini anlatsalar da asıl konu “gelir paylaşımı“ olurdu. Gelir paylaşımı, danışmanlar için fonların gizli ücretlerine giden yoldur. Fon yönetiminin pazarlama ücreti ve benzeri adlar altında aldığı paralar danışmaların kazancına eklenir.

Yatırım şirketlerinin endişelerini anlıyorum. Merrill, Morgan ve Schwab gibi bölgesel firmalar, son10 yılda ne kar ne zarar ettiler. Yeni yasa gizli ücretleri yasaklamıyor ama bunları talep anında açıklama gerekliliği getirerek bu firmaların işini oldukça zorlaştırıyor.

Müşterilerimiz en iyi hizmeti almalılar. Paralarının tam olarak nasıl kullanıldığını ve bu hizmetler için kimlere ödeme yaptıklarını bilmek en doğal hakları.Danışmanlık şirketleri yetkilerinikötüye kullanmamalı.Eğer herhangibir politikacı aksini savunursa kampanya paralarını kaynağı çok ciddi incelenmeli. Gönül isterdi ki finans sektörü içindeki rekabet şeffaflığa sebep olsaydı. Şu anda tek kaygım bu kanunla büyük şirketler doğruyu yapmaya başlamaları durumunda karşımdaki rekabetin artacak olması.